Bilde logo HPV 2

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, de fleste i ung alder. Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft. Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65¬-100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt.
HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7.klasse siden 2009. Fra høsten 2016 kan uvaksinerte kvinner født 1991 og senere også få tilbud om gratis HPV-vaksine. Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode fra høsten 2016. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder og må derfor startes opp innen utgangen av 2018.

Vi har nå mottatt vaksiner fra Helsevernetaten. Dersom du ønsker vaksinering, og ikke har spørsmål til legen knyttet til dette, kan du bestille time til laboratoriet. Har du spørsmål i forhold til egen helse og vaksinering må du bestille time hos fastlegen, og vanlig konsultasjonstakster gjelder. Dette er kun et tilbud til pasienter som har fastlege hos LPH. Studenter uten fastlege i Bergen kan henvende seg til Smittevernkontoret eller til helsestasjon. 

Har du spørsmål til dette – kontakt Helsevernetaten i Bergen Kommune på 55565200

Mer informasjon om HPV og HPV-vaksine:
Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/hpv-vaksine