Ferie

Ferieavviklingen for legene

Legene ved Legene på Høyden har ferieavvikling til følgende tidspunkt:

Nicolas Øyane – uke 26,27,28,29, (vikar i uke 30)

Shagun Bhatia – uke 27,28,29,30

Esther Gundersen – uke 30,31,32,33


Når din fastlege er på ferie vil e-konsultasjon være slått av. Dersom du trenger raskt time vil du få time hos en av de andre legene som er tilstede. Du bestiller time på vanlig måte via Helsenorge.no, eventuelt på telefon.

 Ved akutt fare for liv og helse – ring 113