Prisliste Legene på Høyden


EGENANDELER SOM INNGÅR I FRIKORTGRUNNLAGET
Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld, legevakt155/262
Sykebesøk på dagtid/kveld.209/334
Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk49/48
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud56
Enkel pasientkontakt ved telefon, sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi
og henvisning til spesialist
66
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver55
Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer
og mikroskopering av urinsediment
54

ANNET SOM IKKE INNGÅR I FRIKORTGRUNNLAGET
Utskrift av journal 85
Tillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen 116
Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer
--- Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m. 63
--- Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m. 95
--- Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m. 134
--- Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m. 181
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips,
vaksiner, ortoser m.v.
Etter kostnad
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner,
henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten
59
For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt
time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist
160/257
Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret
belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette
Etter kostnad

LEGEERKLÆRINGER / ANDRE TJENESTER
Legeerklæring ved søknad om førerkort550
--- tilleggsattest for førerkort ved diabetes150
Reisemedisinsk rådgivning inkludert setting av vaksine 550
Enkel legeattest 500
Avansert legeattest (inkludert blodprøver og evt. EKG/spirometri)1000
Legeerklæring ved fritidsdykking900
Andre legeerklæringerEtter avtale (min 100)